Mobile menu
Predstavnici Hajduka i Grada Splita na sastanku vezanom za ulaganja u sportsku infrastrukturu

Predstavnici Hajduka i Grada Splita na sastanku vezanom za ulaganja u sportsku infrastrukturu

 
7/10/2021 - 11:35 sati
Klub
Pripadaj Hajduku - Učlani se

Mogućnosti financiranja projekata javne, turističke i sportske infrastrukture u financijskom razdoblju 2021.-2027. bila je tema sastanka kojega su predstavnici Grada Splita na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Antoniom Kuzmanićem imali jučer u Ministarstvu turizma i sporta. Predstavljena su sva planirana infrastrukturna ulaganja Grada Splita s naglaskom na EU projekt „Split - mjesto dodira sporta i kulture“ kroz kojeg je, europskim sredstvima iz faze A poziva za kulturnu baštinu, financirana izrada kompletne projektno tehničke dokumentacije te je potrebno iznaći sredstva za realizaciju radova. Riječ je o sanaciji krovišta stadiona Poljud, uspostavi Muzeja Poljuda i Interpretacijskog centra Hajduka, uređenju parka Antička luka u Spinutu, uspostavi brojnih ruta sporta i kulture po cijelom gradu sve s ciljem brandiranja grada Splita kao grada sporta i kulture i stvaranja novih turističkih proizvoda koji će privući brojne posjetitelje. 

Na sastanku je u ime HNK Hajduk sudjelovao član Uprave, g. Ivan Matana koji je naglasio važnost i nužnost što hitnije sanacije krovišta Stadiona Poljud te spremnost Hajduka na suradnju i partnerstvo u budućim projektima vezanim za ulaganja u Stadion Poljud.

Državni tajnici Ministarstva turizma i sporta, g. Tonči Glavina i g. Tomislav Družak su sa svojim suradnicima dali podršku Gradskoj upravi Grada Splita na svim naporima koje radi na pripremi projekata javne turističke i sportske infrastrukture, te naglasili potrebu i važnost imati spremne projekte kako bi isti mogli pronaći adekvatno sufinanciranje bespovratnim EU sredstvima u aktualnom financijskom razdoblju, bilo kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost, Operativni program Integrirani teritorijalni program, putem ITU mehanizma ili kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Pročelnica Službe za medjunarodne i EU fondove, Radojka Tomašević i voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma (ITU PT Split), Ana Jerkunica su predstavile strateške dokumente Grada Splita i Urbane aglomeracije Split koji su trenutno u izradi, a pretpostavka su za buduće prijavljivanje projekata Grada Splita i ostalih 12 gradova i općina Urbane aglomeracije Split na buduće natječaje iz EU fondova.

7/10/2021 - 11:35 sati
Klub