Mobile menu
Održana Glavna skupština HNK Hajduk šdd

Održana Glavna skupština HNK Hajduk šdd

 
6/7/2019 - 15:06 sati
Klub
Foto: Robert Matić / HNK Hajduk
Glavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.dGlavna Skupština HNK Hajduk š.d.d
Glavna Skupština HNK Hajduk š.d.d

U kino-dvorani na Poljudu održana je danas redovna Glavna Skupština HNK Hajduk šdd kojoj su prisustvovala 43 dioničara, odnosno 495.268 dionica ili 90,5% ukupnog kapitala. 

Primljeno je na znanje izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu, također i prezentacija plana i programa rada predsjednika Uprave Društva te izvješće Nadzornog odbora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu. 

Primljena je na znanje i prezentacija strateških ciljeva Nadzornog odbora Društva te godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće revizora Društva o obavljenoj reviziji za 2018. godinu. 

Utvrđeno je da je Društvo u 2018. godini ostvarilo dobitak poslije oporezivanja za 2018. godinu u visini od 2.251.141,60 kuna.  Ostvarenim dobitkom Društva utvrđenim u točki 1. ove Odluke pokrit će se preneseni gubitak iz prethodnih razdoblja, a ova je odluka stupila na snagu danom donošenja. 

Dala se potom razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2018. godini te članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini. 

Donesena je odluka da članovi Nadzornog odbora imaju pravu na naknadu putnih i s time povezanih troškova vezanih uz njihovu nazočnost pojedinoj sjednici Nadzornog odbora.  Društvo će nadoknaditi stvarno nastale putne troškove članova Nadzornog odbora vezane uz njihovu nazočnost na sjednicama Nadzornog odbora, a koji su nastali na relaciji dužoj od 50 kilometara i unutar Republike Hrvatske. Navedeno podrazumijeva korištenje najekonomičnijeg prijevoznog sredstva ili naknadu od 20% cijene bezolovnog benzina od 98 oktana za svaki prijeđeni kilometar za upotrebu vlastitog automobila i uz predočenje putne karte ili druge odgovarajuće isprave kojom se dokazuje dolazak na sjednicu Nadzornog odbora vlastitim automobilom, sve u skladu s poreznim propisima Republike Hrvatske. 

Članovima Nadzornog odbora iz sadašnjeg saziva nadoknadit će se stvarno nastali putni troškovi koje su snosili u 2019. godini pa sve do donošenja ove Odluke, a u odnosu na nazočnost sjednicama Nadzornog odbora i pod uvjetima iz čl.2. ove Odluke. Odluka je stupila na snagu danom donošenja. 

Revizorska kuća Kalibović i partneri d.o.o. imenovana je revizorom Društva u 2019. godini. 

6/7/2019 - 15:06 sati
Klub
Foto: Robert Matić / HNK Hajduk