Mobile menu
Izbori za Nadzorni odbor 2018.: Stipe Sumić

Izbori za Nadzorni odbor 2018.: Stipe Sumić

 
20/11/2018 - 20:23 sati
Klub
Foto: Naš Hajduk
Sve vijesti vezane za temu "Izbori za Nadzorni odbor 2018. (HNK Hajduk Split)"

1. Jeste li član političke stranke i kako gledate na mogući upliv politike u sam rad kluba s obzirom na to da je Grad ipak još uvijek većinski vlasnik Hajduka?
- Nisam nikad bio niti sam sad član neke političke stranke, a budući da je politika prepustila upravljačku strukturu, ne znam sad na koliko godina, smatram da se u dogledno vrijeme neće ni uplitati, a ne vidim ni razlog da se upliću jer želimo da Hajduk ostane narodni klub, pogotovo ako se stvari budu kretale u pravom smjeru. 

2. Koji su parametri kojima biste na kraju mandata ocjenjivali svoj rad u NO?
- Prvi parametar bi bila strategija jer nam je potreban kontinuitet upravljanja zbog toga što se kontinuirano događa da dođe npr. novi nadzorni odbor pa mi krećemo ispočetka, dođe nova uprava ili novi šef Akademije – ponovno sve ispočetka, dakle osnovni kriterij će biti to koliko smo uspjeli uspostaviti strategiju kluba da dobijemo kontinuitet, a ključna stvar u svemu su ljudi. Ako budemo znali birati prave ljude na pravo mjesto onda je uspjeh zagarantiran, a samim tim se stvara i kontinuitet upravljanja i sportski uspjeh koji je mjerilo našeg rada. 

3. Zašto mislite da ste dobar kandidat za NO, koje vještine mislite da su vam prednost za tu ulogu, a gdje mislite da biste se još trebali educirati? 
- U prvom redu sam se kandidirao zbog urođene bezuvjetne ljubavi prema ovom klubu koju doživljavam poput one koju imate prema svojoj djeci i ne želim ga napustiti u trenutku kad ide loše. Sa svojim životnim i radnim iskustvom te sustavom vrijednosti koji sam kroz život uspostavio želim da Hajduk bude uspješan. Pričajući o sustavu vrijednosti ne želim zvučati pretenciozno, ali smatram da su moji rezultati u poslovnom svijetu dovoljna preporuka. Član sam kluba od 2011. godine, pretplatnik sam i dioničar, a sudjelujem i u akciji otkupa dionica. Pričam o modelu prema kojem želim da klub ostane naš, tj. narodni i ne bih dopustio da klub bude taoc pojedinaca i njihovih ega. Svojim životnim i poslovnim iskustvom i postulatima sigurno mogu sudjelovati u donošenju kvalitetnih odluka, bez želje i potrebe za osobnim profitom. Osnovna premisa mi je boljitak i napredak kluba.

4. Kako ocjenjujete trenutačno stanje u Hajduku i što biste vi drukčije napravili na mjestu aktualnog NO?
- U proteklom razdoblju nastojao sam proučiti javno dostupne podatke o poslovanju kluba i iz onoga što sam uspio vidjeti, klub je donekle financijski stabilan, ali nema neku sjajnu upravljačku ni financijsku kao ni rezultatsku perspektivu. Stoga mislim da su nužne korjenite promjene, a ponavljam da su ključna stvar ljudi. Ako budemo znali izabrati prave ljude na pravo mjesto onda je uspjeh zagarantiran. Mislim da se aktualni Nadzorni odbor više bavio upravljanjem nego nadziranjem. Osnovna uloga nadzornog odbora je da pred upravu stavi nekakve ciljeve koji će biti mjerljivi i da se nadzornici ne preglasavaju nego da argumentirano donose odluke koje bi pridonosile boljitku kluba. 

5. Koji bi prioritet NO trebao biti u prvoj godini mandata, a što bi se sve trebalo napraviti kroz četiri godine?
- U prvoj godini mandata prioritet bi bio da pravi ljudi dođu na stručne funkcije u klubu, tu mislim na upravljačku strukturu i sportski segment, a kroz četiri godine bi trebalo posložiti strategiju kluba i steći kontinuitet upravljanja tako da svaka sljedeća uprava samo nastavlja. Dakle, možemo imati krizu rezultata, ali ne smijemo imati krizu upravljanja. 

6. Koliko ste upoznati sa strateškim okvirom Hajduka i kako mislite da bi se trebao implementirati?
- Moram priznati da sa sadašnjom strategijom nisam upoznat i da bih je trebao proučiti, ali s obzirom na način kako klub sad funkcionira čini se da i nismo baš imali nekakvu strategiju tako da na to pitanje ne mogu konkretno odgovoriti. 

7. Koliko transparentan mora biti rad NO i kako biste vi postigli tu transparentnost?
- Naravno da mora biti transparentan jer se mi zalažemo za transparentnost kako drugih tako i nas samih. Međutim, mislim da neke stvari koje su važne za funkcioniranje kluba moraju ostati unutar samog kluba i da ne mora biti baš sve javno dostupno. Po meni, u prvom redu trebaju biti dostupna financijska izvješća, ali ne i pojedinačni ugovori nogometaša da se ne bi stvarao pritisak na njih kao što se u zadnje vrijeme događa. 

8. Što biste napravili kad biste bili preglasani u odlučivanju u radu NO?
- Kao što sam već naglasio, ne bih htio da Nadzorni odbor funkcionira na principu preglasavanja, mislim da je jako bitan argumentirani razgovor između njegovih članova. To znači da netko tko je u manjini može imati i neki bolji prijedlog pa da se kroz razgovor ustanovi da je to možda ipak bolje rješenje. Dakle, odluke bi trebalo donositi kroz razgovor i argumente, a ne preglasavanjem, jer ako su npr. trojica uvijek protiv kod svakog odlučivanja onda to znači da nešto ne funkcionira kako treba. Dogovorom se donose najbolje odluke koje slijede smjernice i strategiju kluba.

20/11/2018 - 20:23 sati
Klub
Foto: Naš Hajduk