Mobile menu
Izbori za Nadzorni odbor 2018.: Sergije Popović

Izbori za Nadzorni odbor 2018.: Sergije Popović

 
20/11/2018 - 20:19 sati
Klub
Foto: Naš Hajduk
Sve vijesti vezane za temu "Izbori za Nadzorni odbor 2018. (HNK Hajduk Split)"

1. Jeste li član političke stranke i kako gledate na mogući upliv politike u sam rad Kluba, s obzirom na to da je Grad ipak još uvijek većinski vlasnik Hajduka?
- Nisam član političke stranke niti sam politički aktivan. Grad Split je vlasnik 56% dionica i na Grad Split gledam kao na vlasnika. Nemam tu ništa posebno dodati, jednako tako je I NH vlasnik 24% dionica i prema njima se treba ponašati kao prema vlasniku. Vi uvijek imate izbor ako vam nešto ne odgovara, to ne prihvatiti i dalje od toga se nema što posebno dodavati ili oduzimati. 

2. Koji su parametri kojima biste na kraju mandata ocjenjivali svoj rad u NO?
- Prvenstveno, osobno moram biti zadovoljan po pitanju jesam li napravio ono što sam zamislio, a neki glavni parametar je teško kvantificirati budući da nisu postavljeni neki uvjeti. Uprava ima svoje neke ciljeve koje je vrlo lako poslije mjeriti što bi značilo da ciljevi uvijek moraju biti mjerljivi. Kod ciljeva nadzornog odbora bih rekao ono što osobno sebi postavljam i s čime bih bio zadovoljan, a to je da nakon prve godine i nekon četiri godine mandata članovi NO-a ne budu medijske zvijezde i da se ne provlače kroz medije te da se na njih gleda kao na neke spasitelje kluba. NO je tijelo koje komunicira sa Skupštinom i koje ne bi trebalo komunicirati prema javnosti, a koje se pogotovo ne bi trebalo uplitati u rad uprave Kluba kao što se stalno priča. Dakle, rekao bih da postane nevidljivo, da je tu, ali da je nevidljivo. S tim bih bio zadovoljan. 

3. Zašto mislite da ste dobar kandidat za NO? Koje vještine mislite da su vam prednost za tu ulogu, a gdje mislite da biste se još trebali educirati?
- Mislim da sam dobar kandidat zato što točno znam što ću raditi, a to je da ću biti dosljedan, da ću inzistirati na vladavini meritokracije, izgradnji sistemskih rješenja koja će omogućiti da se klub ne uruši kao što su se sad neki procesi urušili odlaskom jedne ili dvije ključne osobe iz Kluba i onda se dovede u pitanju funkcionalnost samog Kluba. To mi je vrlo jasno u glavi postavljeno što i kako se treba ponašati. Glasači će svojim glasovima odlučiti jesam li ja jedan od sedmorice koji je najbolji. Vjerujem da mogu dati doprinos, a glasači će odlučiti o tome hoću li dobiti mjesto. Prvenstveno ću navesti da sam dosljedan te mislim da mi je tu najjača osobina. Educiram se konstantno u životu jer vjerujem u cjeloživotno učenje. Gdje god vidim da trebam, tu se razvijam. Dakle, gdje god vidim da nešto ne znam ili da sam negdje tanak, tražim pomoć ili od kolega ili dodatne edukacije. Nije me sram priznati što ne znam.

4. Kako ocjenjujete trenutačno stanje u Hajduku i što biste vi drukčije napravili na mjestu aktualnog NO?
- Trenutno stanje u Hajduku je takvo da situacija nije dobra i da postaje histerična. Ne treba biti previše pametan da se zaključi da smo se svi malo pogubili i zaboravili neke temeljne vrijednosti, a počelo se i sumnjati u projekt Kluba. Osobno mislim da se svi moramo vratiti u domenu kodeksa. Baš i nije normalno to što sad govorim jer u normalnim društvima i u normalnim okruženjima kodeks je nešto o čemu ljudi uopće ne razgovaraju jer je normalno da se posluje etički i moralno. Međutim, kod nas to očito nije slučaj. Ne govorim sad samo o Hajduku, već govorim i o okruženju u kojem živimo. Zbog toga nam kodeks mora biti neki okvir u kojem ćemo funkcionirati i kojeg ćemo se držati kao za štap. U protivnom se jednostavno pogubimo i onda dođemo u ovu situaciju da ne znamo tko upravlja, tko nadzire, a to je u kodeksu vrlo jasno definirano. Ako se malo bolje pročita kodeks i ako se malo bolje pročita statut, to je sve napisano. Teško mi je definirati zašto je sada došlo do te situacije. Dakle, na mjestu aktualnog NO-a, prvo bih se držao kodeksa s obzirom da mislim da je bilo povreda kodeksa. Međutim, neću komentirati rad sadašnjih nadzornika niti ću komentirati i inače rad bilo kojih pojedinaca jer mislim da to ne donosi ništa dobro. Ja mogu samo reći ovo što sam vam i rekao - pridržavanje kodeksa mi je polazišna točka, a ako ga se dobro pročita i usporedi što piše u kodeksu i što se događalo, vezano ili za ugovore ili za upravljanje s novcem i imidžem Kluba, onda se tu neki odgovori nameću sami. 

5. Koji bi prioritet NO trebao biti u prvoj godini mandata, a što bi se sve trebalo napraviti kroz četiri godine?
- Kroz četiri godine uopće sad ne razmišljam zato što je to dugoročni cilj, a mi smo u krizi. U krizi i izvanrednim situacijama se pristupa s izvanrednim mjerama. Znači, potrebno je postaviti kratkoročne ciljeve bez obzira koji su bili postavljeni prije i pratiti ih na tjednom nivou i izrazito inzistirati na timskom radu i na povezivanju jer mislim da tu imamo izazov te mislim da imamo izazov na području ljudskog kapitala, što sam i napisao u svom motivacijskom pismu. To je vezano i uz kodeks koji sam spominjao i to je nešto što mislim da je prioritet. Kad imate situaciju, kako sam je maloprije nazvao, da postaje histerična, i onda uzmite situaciju da će za dva mjeseca biti sedam ljudi koji će biti povezani i koji će disati kao jedan, to je vrlo lako napraviti, samo treba malo stati na loptu, prestati paničariti, postaviti kratkoročne ciljeve kao mala djeca kad si napišu danas ću to, sutra ću to i doslovno se slijepo, dosljedno i uporno držati toga. A u daljnje četiri godine treba raditi na organizacijskoj kulturi, kao što sam napisao u pismu i što piše u kodeksu, i držati se strateškog okvira koji je definiran. Dakle, vratiti Klub tamo gdje mu je mjesto, i sve što piše, i u kodeksu i u statutu. Samo treba pročitati ono što imamo, a ne filozofirati puno. 

6. Koliko ste upoznati sa strateškim okvirom Hajduka i kako mislite da bi se trebao implementirati?
- Sa strateškim okvirom sam upoznat jer sam ga iščitao na internetu. Sa situacijom u klubu nisam upoznat jer nisam unutra, upoznat sam samo onoliko koliko mogu biti upoznat s informacijama koje imam iz medija ili koje imam kao netko tko aktivno prati klub dugo vremena. Više od toga meni osobno ne treba u radu jer sam navikao funkcionirati u okolnostima prilagođavanja, a to je ovo što sam rekao gdje se mi moramo prilagoditi s izvanrednim mjerama, odnosno reagirati na ovu situaciju koja nije dobra. Za implementaciju strateškog okvira treba se samo držati onoga što piše u kodeksu, što je doneseno u strateškom okviru i samo treba biti dosljedan. Dakle, dobro je, mi imamo dobru bazu, samo smo odlutali negdje. Treba biti isključivo dosljedan i čuvati taj kontinuitet te raditi na povjerenju, kako sam i prije rekao. Budući članovi nadzornog odbora moraju disati kao jedan, moraju se postaviti te ako treba i tri dana ne izlaziti iz sobe, ali cilj mora biti jedan, kao što sam napisao u pismu, odnosno rješenje u koje svi vjeruju i guraju naprijed. To je to međusobno povjerenje koje mora biti preduvjet da bismo se mogli držati strateškog okvira i da bismo mogli ispunjavati ciljeve. 

7. Koliko transparentan mora biti rad NO i kako biste vi postigli tu transparentnost?
- Potrebna je maksimalna transparentnost koliko se dozvoljava, a da se ne ulazi u poslovnu tajnu. U statutu je definirano tko komunicira prema kome, koji podatci ulaze u poslovnu tajnu i koji ne ulaze. Nemam apsolutno ništa protiv da se sve drugo što nije poslovna tajna transparentno prikazuje javnosti, ali kanalima koji su unaprijed definirani, bilo preko glasnogovornika, bilo kroz redovna priopćenja, a ne da se događa kad krene neki pritisak pa onda svatko iskače sa svojim izjavama, plakanjem preko novina ili objavama na Facebooku. To mi je apsolutno strano i neprihvatljivo, ne samo za Hajduk nego općenito kao način komunikacije. Dakle, prije svega moramo biti pristojni i dostojanstveno se ponašati i takve moraju biti reakcije prema van. Znači, maksimalna transparentnost i sve može ići van što nije poslovna tajna. Samo treba razmišljati strateški i da neke stvari kao što su transferi igrača neće izlaziti van i neće se govoriti koga se misli dovesti, ali apsolutno nemam ništa protiv da se iskomunicira sve u okviru zakona i u okviru onoga što se može javnosti komunicirati. 

8. Što biste napravili kad biste bili preglasani u odlučivanju u radu NO?
- Sad ću se opet vratiti na to kakav NO treba biti jer tu leži odgovor. Ako imate sedam članova u timu, tih sedam članova moraju funkcionirati kao jedan i moraju imati maksimalno povjerenje jedni u druge. Dakle, ne na pola. To vam je kao s trudnoćom, ne možete biti trudni na pola, ili jeste ili niste, nema treće opcije. Tako i s povjerenjem: svih sedam članova si treba vjerovati i na tome treba jako puno raditi odmah - to je jedan od prioriteta u prvoj godini i prvoj sekundi. Kad vi imate sedam ljudi koji si vjeruju, onda nema nekog pretjeranog preglasavanja jer se vi razumijete i jer idete prema istom cilju i radite za jedno dobro, ne za tri dobra. Normalno, postoji mogućnost ovog što ste me pitali što će se desiti kod preglasavanja. Ako imalo sumnjam da je odluka koja je donesena suprotna kodeksu i da se sa svojih osobnih moralnih polazišta ne slažem s njom, napravit ću apsolutno sve što mogu da se to ne dogodi. Ne mogu sad dalje pojašnjavati što to "apsolutno sve" znači, ali neću pustiti da se to dogodi.

20/11/2018 - 20:19 sati
Klub
Foto: Naš Hajduk