Mobile menu
Izbori za Nadzorni odbor 2018.: Ivan Olujić

Izbori za Nadzorni odbor 2018.: Ivan Olujić

 
19/11/2018 - 19:49 sati
Klub
Foto: Naš Hajduk
Sve vijesti vezane za temu "Izbori za Nadzorni odbor 2018. (HNK Hajduk Split)"

1. Jeste li član političke stranke i kako gledate na mogući upliv politike u sam rad Kluba, s obzirom na to da je Grad ipak još uvijek većinski vlasnik Hajduka?
- Nisam član nikakve stranke niti sam politički aktivan. Što se tiče mog pogleda na upliv politike, ne znam hoće li će se u budućnosti to mijenjati i ne znam koliko će udruga Naš Hajduk biti u mogućnosti možda u konačnici preuzeti daljnji paket dionica, a mislim da je nužan dijalog s gradom Splitom kao vlasnikom. Drugim riječima, sigurno je da Hajduk ovisi o gradu kao vlasniku, odnosno ovisi o svim svojim vlasnicima, a svim vlasnicima mora biti u interesu boljitak Hajduka. Tako da u trenutnoj situaciji djelomično sigurno ovisi o politici, ali kažem da se politika ne bi trebala miješati u samo upravljanje Hajdukom, a isto tako mora znati koje su sve prednosti uspješnog Hajduka i za sam grad Split, a tako i za njega kao vlasnika i sada i u budućnosti. 

2. Koji su parametri kojima biste na kraju mandata ocjenjivali svoj rad u NO?
- Parametri su sljedeći: postavljanje kvalitetne strategije Kluba u skladu sa željama i u dogovoru s vlasnicima Kluba, kvalitetno nadziranje uprave Kluba i naravno uspjeh samog Kluba, to jest da Klub napravi više nego što je dosad uspio. 

3. Zašto mislite da ste dobar kandidat za NO? Koje vještine mislite da su vam prednost za tu ulogu, a gdje mislite da biste se još trebali educirati?
- Mislim da sam dobar kandidat s obzirom da sam dugo na vodećim rukovodećim pozicijama u tvrtkama u kojima sam radio dosad i gdje radim i dan danas. Vrlo dobro poznajem financije, prodaju, marketing i, na kraju krajeva, računovodstvo i bilancu što je bitno kako bi Klub sam po sebi bio održiv i kako bi se mogla odraditi kvalitetna financijska kontrola, a mislim da je vrlo važan i financijski plan. Nadalje, mislim da bih se trebao dodatno educirati u samom sportskom dijelu. Sigurno mogu steći dodatna znanja u budućnosti. 

4. Kako ocjenjujete trenutačno stanje u Hajduku i što biste vi drukčije napravili na mjestu aktualnog NO? 
- Mislim da Hajduku treba kontinuitet na sportskom i na financijskom planu. Mislim da ove promjene preko koljena nisu dobre, a posebno smatram da nisu dobre promjene pred sam početak sezone ili u tijeku sezone, u vidu promjene uprave ili trenera. Međutim, nekad nema drugog izbora pa je vjerojatno i ovaj NO donosio takve odluke vodeći se time. U svakom slučaju, mislim da bismo trebali težiti tome da sve odluke budu dugoročne i da imaju što veći kontinuitet. Koliko mogu pročitati iz novina i koliko mogu zaključiti izvana, a nemam točno sve informacije što je ovaj NO radio krivo ili ne, mislim da bi se NO trebao maknuti što više iz samog upravljanja i biti pravi nadzor, a samim time mislim da oni moraju postaviti strategiju zajedno s upravom i mora kontrolirati da se ta strategija provodi u svrhu zaštite Kluba i svih vlasnika Kluba. 

5. Koji bi prioritet NO trebao biti u prvoj godini mandata, a što bi se sve trebalo napraviti kroz četiri godine?
- Prioritet NO u prvoj godini je snimiti postojeću situaciju i napraviti strategiju Kluba na duži rok, da imamo jasnu strategiju i da uprava može dati jasan plan kako tu strategiju provesti. Sada sam još uvijek vani pa nemam sve točne informacije da bih mogao i donositi neke odluke, nakon toga treba detaljno odlučiti što će nam biti prioritet na dugi rok, ali mislim da u 3-4 godine treba imati vrlo jasnu strategiju. Moram reći da sam je pokušao naći i tražim je još uvijek, ali ne mogu jasno vidjeti da je netko napravio dugoročnu strategiju za Klub, a onda se putem te strategije nadzirati i provoditi je na najbolji način. Također, treba vidjeti, napraviti te postaviti mjerila uspješnosti, prolazna vremena za sve ljude u klubu pa i za sam NO. Moramo znati što će nam biti ciljevi i što želimo postići i ukoliko to ne postignemo, a možda i mi kao NO, ako ne budemo uspješni, trebali bismo se maknuti i prije. Ne trebamo biti četiri godine u NO ako nismo dobri, ako ne budemo provodili stvari transparentno i jasno, odnosno ako ne bude jasno vidljivo ljudima šta mi radimo, što želimo raditi, što nadziremo i onda samim time da se stvar nadzire prema dalje, odnosno da je ta strategija jasna svima. 

6. Koliko ste upoznati sa strateškim okvirom Hajduka i kako mislite da bi se trebao implementirati?
- Upoznat sam sa strateškim okvirom te mislim da je to pravi i dobar put, samo bi trebala postojati još jedna jasnija strategija o tome kako taj strateški okvir ostvariti i implementirati u sami Klub. Mislim da se to može i da bi trebalo brže i bolje. 

7. Koliko transparentan mora biti rad NO i kako bi vi postigli tu transparentnost?
- Mislim da transparentnost rada NO mora biti stopostotna, a kako bi se to postiglo mislim da je potrebna komunikacija sa svim članovima Kluba i nekakvo redovno informiranje članova kluba o stanju u Klubu. Samim time, sve što sam spominjao o potrebi za jasnom strategijom i kako tu strategiju ostvariti i kako smo si zadali određene ciljeve u narednom vremenskom periodu, možemo jasno vidjeti koliko je naša uspješna, odnosno vidjeti svoje prolazno vrijeme i samim time ocijeniti svoj rad. 

8. Što biste napravili kad biste bili preglasani u odlučivanju u radu NO?
- Ukoliko bi se ta odluka bitno razlikovala od mojih uvjerenja, ja bih dao ostavku istog trenutka.

19/11/2018 - 19:49 sati
Klub
Foto: Naš Hajduk