Mobile menu
Hajduk

Osnovne informacije o Hajdučkoj zajednici

Hajdučka zajednica je savjetodavno tijelo koje je osnovala Glavna skupština HNK Hajduk Split š.d.d. 17. travnja 2021. godine radi davanja mišljenja i savjeta koji doprinose interesima Društva te razmjene iskustva i stručnih znanja, a naročito radi unaprjeđenja kvalitete izbornog procesa za članove Nadzornog odbora.

Tijelo je na raspolaganju svim organima Društva radi davanja stručnih mišljenja, analiza, komentara i savjeta, a funkcija Hajdučke zajednice isključivo je savjetodavna te mišljenja, analize, komentari i savjeti nisu obvezujući za organe Društva.

Kako postati članom Hajdučke zajednice

Kandidati za redovne članove mogu se prijaviti putem e-mail adrese hajduckazajednica@hajduk.hr, a prijava mora minimalno sadržavati ime, prezime, dob, zanimanje, radno mjesto tijekom posljednje 4 godine, opis bilo kojeg postupka pred sudom, tijelima državne uprave ili drugim tijelima u protekle 4 godine, a koji bi bili važni za procjenu sposobnosti ili integriteta osobe. Prijava treba sadržavati i Izjavu o ispunjavanju uvjeta te Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) koje izdaje mjesno nadležni sud.

Poželjni kriteriji kandidata:

Kandidati za redovne članove trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete: