Izgradnja strateškog plana za HNK Hajduk Split temeljila se na nekoliko ključnih elemenata: objektivnoj analizi okoline i trenutačne situacije kluba temeljene na postojećim strukturalnim modelima…Saznaj više u UVODU

"Strategija utvrđuje što klub čini jedinstvenim i ističe njegove konkurentne prednosti. Ona je više od samog postavljanja cilja da se postane najboljim na sportskom natjecanju."

Vodič za upravljanje Udruženja europskih klubova (ECA)

Uvod


Izgradnja strateškog plana za HNK Hajduk Split temeljila se na nekoliko ključnih elemenata: objektivnoj analizi okoline i trenutačne situacije kluba zasnovane na postojećim strukturalnim modelima, kao i na kvalitativnoj interakciji s Hajdukovim ključnim vanjskim i unutarnjim dionicima uz kvantitativno istraživanje provedeno diljem Hrvatske.

Korišteni metodološki pristup kombinirao je iskustvo mape dionika kako bi se izdvojili reprezentativni zajednički ciljevi i pozitivne vrijednosti koje se povezuju s Hajdukom. Dugoročni strateški ciljevi iznjedrili su ambiciju čiji je vremenski odmak dovoljan da dopusti prekidanje tradicionalnog kratkotrajnog godišnjeg ciklusa, a pozitivne vrijednosti pomažu pri postavljanju moralnih okvira unutar kojih organizacija želi ostati prilikom ostvarivanja zacrtanih ciljeva.

"Izrađivanje plana nosi rizik, i neizbježno je da se unutarnji i vanjski uvjeti ne podudare s nekima od najbolje promišljenih prognoza."

Vodič za upravljanje Udruženja europskih klubova (ECA)

Rješenje


Rješenje spomenutih izazova nalazi se u implementacijskoj fazi, tijekom koje će pripremni radovi, izvedeni kako bi se odredili ciljevi i vrijednosti, biti podvrgnuti testu stvarnosti organizacije i njezinog okruženja.

Ključ procesa jest odrediti dovoljno ulaznih informacija i mehanizama povratnih informacija kako bi se omogućilo što više uvida u stvarnom vremenu.

Zašto je informiranje toliko važno?


Sposobnost analiziranja i djelovanja na temelju informacije od velike je važnosti za posao. Promjena brzine rada zahtijeva od kompanija da budu u mogućnosti brzo reagirati na promjene u potražnji i uvjetima okruženja. Potrebna je brza reakcija, a odluke na globalnom tržištu postaju sve kompleksnije.

Upravitelji moraju biti u stanju razumjeti velike količine podataka prije donošenja potrebnih odluka. Učinkoviti alati poslovne inteligencije pomažu upraviteljima pri odlučivanju, olakšavajući dinamički proces zahvaljujući kontroli u (skoro) realnom vremenu.

Promjena dinamike unutar kluba


Nogometni je klub jedinstvena organizacija koja se sastoji od čitavog niza poslovnih jedinica. Neke su od njih specifične, kao što su to nogometni timovi, dok su druge zajedničke onima u drugim industrijama, kao što je ugošćavanje zabavnih događaja, maloprodaja ili upravljanje pravima intelektualnog vlasništva.

Prelazak s analognog na digitalno, i sa statičkog na dinamičko omogućit će kvalitativan skok u načinu na koji Hajduk Split vodi svoje poslovne jedinice: praćenje napretka i procjena izvedbe na objektivan način, bolju reakciju na mijenjajuće uvjete i proaktivno upravljanje vlastitim okruženjem na informiran način.

Planiranje i implementacija


Strateško planiranje i strateška primjena nikad nisu statički proces: okruženje koje se stalno mijenja pod kontinuiranim je nadzorom kako bi se pronašle nove i razvojne prilike zajedno s potrebom da se reagira na velike promjene, poput onih vezanih za upravitelje i voditelje kluba, a koje su s vremena na vrijeme neizbježne te će uvijek zahtijevati prilagodbu ovisno o novim elementima.

Ni sami ciljevi nisu uklesani u kamenu, te mogu biti izmijenjeni ili dopunjeni, kao i promijenjeni ako se pokaže potreba za tim, ili dođe do promjene prioriteta ili uvjeta okoline. Važno je da se odviju potrebni procesi i zadrži konzultativni pristup: konzultacija dionika i njihovih stajališta ključni su za zadržavanje razvojnog konsenzusa i dugoročne stabilnosti Hajduka.

OKVIR PRISTUPA TEMELJENOG NA VRIJEDNOSTIMA

DA BI SE RAZVILA ČVRSTA STRUKTURA STRATEŠKOG PLANIRANJA ZA HAJDUK, POTREBNO JE NAJPRIJE OBUHVATITI JEDINSTVENU KOMBINACIJU VRIJEDNOSTI KLUBA I LJUDI KOJI SE S NJIME POVEZUJU.

 • OKVIR

  Potrebno je definirati okvir unutar kojeg HNK Hajduk š.d.d. (u daljnjem tekstu: "Klub", "Hajduk") kao organizacija trenutačno posluje. Klub i njegovi voditelji ne mogu težiti najboljem rezultatu ako ne znaju u čemu bi trebali biti dobri.

 • IDENTITET

  Vrijednosti stvaraju identitet, a identitet oblikuje ciljeve, koji pak definiraju strateške i taktičke ciljeve cjelokupne organizacije i svih dijelova od kojih se ona sastoji.

 • VRIJEDNOSTI

  Vrijednosti su važna i dugotrajna uvjerenja ili ideali koje dijele članovi iste kulture, o onome što je dobro ili loše, poželjno ili nepoželjno. Nogometni klubovi tradicionalno su izvori specifične kulture koju su prihvatili i koju slijede i podržavaju mnogi (ili pojedini) sljedbenici kluba.

 • DNA KLUBA

  Kombinacija vrijednosti i drugih čimbenika stvara jedinstveni "DNA kluba". Vrijednosti imaju značajan učinak na ponašanje ljudi povezanih s klubom, i služe kao smjernice onima koji rade za klub ili ga neizravno podržavaju.

USMJERENOST NA VRIJEDNOSTI


TIJEKOM NIZA RAZGOVORA ODRŽANIH U SPLITU IZMEĐU 3. I 4. OŽUJKA 2017. S RAZNIM UNUTARNJIM I VANJSKIM DIONICIMA KLUBA ISPITANICI SU ZAMOLJENI DA S DUGOG POPISA VRIJEDNOSTI ODABERU ONE ZA KOJE SMATRAJU DA NAJVIŠE ODRAŽAVAJU HAJDUK KAO KLUB I ORGANIZACIJU.


 • Iskrenost

  Razmišljati, govoriti i djelovati u skladu s istinom i Hajdukovim vrijednostima
 • Profesionalnost

  Raditi u skladu s najvišim standardima koji se od vas u poslu očekuju
 • Izvrsnost

  Do nje dolazi kada talentirani ljudi MOGU i KORISTE u potpunosti svoje sposobnosti da bi ostvarili izvedbu života
 • Strast

  Biti siguran da vam srce kuca za Hajduka u radu i životu
 • Znanje

  Htjeti znati danas više od jučer, a sutra više od danas
 • Poštovanje

  Prepoznati i cijeniti doprinos drugih
 • Odgovornost

  Znati kada reagirati i to učiniti na najbolji mogući način, bez navaljivanja, kroz inicijativu, odgovornost i kreativnost
 • Timski rad

  Znati kada zatražiti pomoć, koga i kako pitati, i znati da vođe stvaraju vođe
 • Ambicija

  Postaviti si najviše ciljeve, koji mogu biti izvan uobičajenog dosega
 • Transparentnost

  Djelovati i živjeti u skladu s integritetom
 • Uspjeh

  Gdje postoji uspjeh, postoji i poraz. Stoga, uspijte unatoč svakom trudu da izgubite.

USMJERENOST NA STRATEŠKE CILJEVE


TIJEKOM NIZA RAZGOVORA ODRŽANIH U SPLITU 3. I 4. OŽUJKA 2017. S RAZNIM UNUTARNJIM I VANJSKIM DIONICIMA KLUBA, ISPITANIKE SMO ZAMOLILI DA S DUGOG POPISA ODABERU 3 STRATEŠKA CILJA ZA KOJE SMATRAJU DA IM HAJDUK KAO ORGANIZACIJA MORA TEŽITI.
 • Znači ostvarivati željene rezultate unutar i izvan terena; jedino stalna težnja ka izvrsnosti može osigurati dugotrajan uspjeh.


  „Upravljanje promjenom, Razvijanje talenta, Poticanje inovativnosti, Postizanje izvrsnosti“


 • Znači postati bolji na organiziran način i uvijek biti otvoreni nečemu novom, radilo se o igračima, idejama, proizvodima ili projektima.


  „Ne preživljava najjača vrsta, nego ona koja najbolje odgovara na promjenu, koja je kreativna i ima inovativna rješenja“. • Znači osigurati dugotrajnu održivost kluba promišljenim i racionalnim planiranjem, upravljanjem i postupanjem, bez neodgovornog stavljanja budućnosti na kocku.


  „Najbolje vrijeme za sadnju stabla je prije 20 godina. Drugo najbolje vrijeme je sada!“

KRITIČNI DUGOROČNI PROBLEMI

PODRUČJA KOJA ZAHTIJEVAJU RJEŠENJE:KLJUČNI STRATEŠKI CILJEVI


Učinkovita sportska strategija zahtijeva promjenu strateške politike, utemeljenu na činjeničnoj transformaciji aktivnosti kluba i mnogostranoj komunikacijiKLJUČNI STRATEŠKI CILJEVIPREUSMJERAVANJE NA POBJEDNIČKI STRATEŠKI PRISTUP
10-godišnji cilj


 • Identitet Hajduka
 • Ljudski resursi
 • Proizvodni kapacitet
 • ...


Preporuke


 • Igrati, radi i živjeti u skladu s Hajdukovom filozofijom. Razviti klupski identitet i sastavnice filozofije tako da odgovaraju radnim uvjetima.
 • Kontinuirano privlačiti i zadržavati potrebnu kvalitetu i razinu ljudi u svim područjima kluba. Provoditi postupke informiranog angažiranja, razvijanja i zadržavanja unutar kluba.
 • Pomoći odjelu ljudskih resursa kluba da djeluje što je učinkovitije moguće u svim uvjetima i prilikom svih izazova. Razviti procese čvrstog upravljanja ljudskim resursima kroz jake motivacijske čimbenike; stvoriti kulturu inovacije, razvoja i znanja; primijeniti integrirani ERP sustav.
UVJETI ODRŽIVOSTI
10-godišnji cilj


 • Vlasnička struktura
 • Upravljačka struktura
 • Stabilnost proračuna
 • Odnosi s dionicima


Preporuke


 • Imati stabilnu i učinkovitu vlasničku strukturu koja može zadovoljiti dugoročne potrebe Hajduka. Koristiti provediv mehanizam vlasništva navijača i organizirati strukturu dioničara u skladu s njime.
 • Imati stabilnu i učinkovitu upravljačku strukturu koja može zadovoljiti srednjoročne potrebe Hajduka. Unaprijediti trenutačnu upravljačku strukturu kako bi se omogućile bolje uzajamne provjere.
 • Raditi unutar samoodrživog operativnog proračuna i ulagati u prilike za razvoj. Povećati komercijalne prihode; odrediti aspekte strateškog ulaganja; razviti kulturu razumnog budžetiranja i upravljanja rizikom.
KONKRETNA PROMJENA RAZVOJNE POLITIKE UTEMELJENE NA VRIJEDNOSTIMA
10-godišnji cilj


 • Razvoj igrača
 • Izvorište ljudskih potencijala/ Ulaganje u infrastrukturu
 • Upravljanje informacijama
 • Analiza na temelju vrijednosti


Preporuke


 • Učiniti od Hajduka integrativnu i razvojnu silu za sve zajednice koje ga okružuju. Razviti projekt Hajdukovih hubova; organizirati odjel posvećen zajednici unutar kluba. Koristiti provediv mehanizam vlasništva navijača i strukture dioničara u skladu s njime.
 • Imati najbolje moguće stadionske objekte. Preurediti Poljud u skladu s modernim standardima ili izgraditi novi stadion. Izgraditi nove prostore za treniranje. Poboljšati trenutačnu upravljačku strukturu kako bi se omogućile bolje uzajamne provjere.
 • Zaslužiti priliku za postizanje kontinuirane konkurentnosti na europskoj razini. Stvoriti dovoljno jaku momčad i vodstvo kluba da odgovore na zahtjeve europskih natjecanja. Igrati glavnu ulogu u reorganizaciji hrvatskog nogometa.
 • Natjecati se koristeći dostupne podatke kako bi se potaknuli razvoj i profitabilnost u ovom trenutku. Primijeniti integrirane sustave informatičke analize kako bi se igrači razvili na temelju jakih motivacijskih čimbenika i stvorila pobjednička kultura.
STRATEŠKI CILJEVI

POBJEĐIVATI


Kao nogometni klub volimo pobijediti, prvenstveno na nogometnom terenu, ali to se ne može uvijek očekivati jer je s druge strane protivnik koji također želi pobijediti. Zbog toga su sportska natjecanja nepredvidiva.

Na terenu su stvari jasne: naš je zadatak povećati šanse za pobjedu do maksimuma i smanjiti mogućnosti za svaki drugi rezultat. Uvjeti za ovo vrlo su jednostavni: trebamo igrače koji posjeduju dovoljnu razinu fizičke, tehničke, taktičke i mentalne spremnosti, trenere koji raspolažu potrebnim vještinama i znanjem da stvore momčad od različitih pojedinaca u svim danim okolnostima, osoblje koje može polučiti

optimalne rezultate u svom području stručnosti, i vodstvo koje može prepoznati i privući potrebne igrače, trenere i ostale zaposlenike kluba, i omogućiti im sredstva potrebna za što bolju izvedbu.

Što se tiče onih koji nisu izravno uključeni u samu nogometnu igru, jako je važno da shvatite da je vaš doprinos od vitalne važnosti; izvan terena nema protivnika, što nam daje dvostruku šansu, budući da nas pobjeda izvan nogometnog terena vodi bliže cilju pobjede na terenu zahvaljujući stvaranju boljih uvjeta za natjecanje. Isto tako, u nama razvija pobjednički mentalitet koji možemo unijeti u samu igru.

Na terenu i izvan njega možemo pobijediti na mnoge različite načine: tako da uspješno ostvarimo zacrtane i postavimo još više ciljeve; obogatimo svoje znanje i postanemo bolji nego što smo bili jučer; stvorimo kulturu inovativnosti i samoinicijative koja će nam omogućiti da podignemo ljestvicu; ili čak spoznajom da sve što radimo u Hajduku utječe na to kakva je nogometna momčad na terenu.
STRATEŠKI CILJEVI

RAZVIJATI SE


Kada govorimo o razvoju, u smislu nogometnog kluba to obično podrazumijeva akademiju i sustav razvoja mladih igrača. Naravno, ovo je ključni dio svakog kluba: treba vam igrački talent, a ima li boljeg od toga da ga stvorite iz mladog igrača vlastite nogometne akademije.

Razvoj ne podrazumijeva samo stvaranje mladih nogometaša: on ujedno znači i da ih treba razvijati kao ljudska bića koja će igrati važnu ulogu u društvu, bilo da postanu profesionalni igrači i svjetski uzori modernog doba, ili drugi, ne manje važni članovi zajednice.

Razvoj, kao i pobjeđivanje, nadilazi nogometni teren: mora opet postati dijelom kulture i tkiva našeg kluba, jer neovisno o tome jesmo li igrač, trener, službenik ili menadžer, svi moramo razviti svoje vještine, znanje, iskustvo, fleksibilnost i otpornost kako bismo ostvarili toliko željene pobjede.


STRATEŠKI CILJEVI

BITI ODRŽIV


Dugotrajna održivost Hajduka bila je upitna mnogo puta dosad, ali klub je uvijek uspio prevladati nedaće. Nogometni klubovi obično su izdržljive organizacije jer su ih mnogi ljudi spremni poduprijeti, pomoći i ne dozvoliti da se dogodi nedopustivo.

Bilo bi pogrešno misliti da ovo znači da se nogometnim klubovima može upravljati na način na koji želite; naposljetku, krize mogu poslužiti kao prilike za oporavak i razvoj, ali postoji mogućnost i da se uđe u negativni niz. Potrebno je mnogo vremena da bi se ustalo s dna, a ako to budete morali ponavljati mnogo puta neće vam ostati snage da izađete iz začaranog kruga borbe za opstanak.

Ako postavimo dugoročnu dobrobit Hajduka kao prioritet prilikom svih klupskih aktivnosti, moći ćemo očuvati klub za njegove buduće generacije, i omogućiti potrebna sredstva za ostvarenje naše želje da se razvijamo i pobjeđujemo. Na održivost moramo gledati kao na vrlinu i preduvjet za ostvarenje rezultata, a ne kao nužno zlo ili ograničenje naših ambicija!
POJEDNOSTAVNIMO ONO ŠTO JE KOMPLICIRANO

PODRUČJA UTJECAJA INICIJATIVA KLUPSKE STRATEGIJE NA SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI

STRATEŠKA VEZA


Ključni koncept sastoji se od tri međusobno povezana strateška cilja koji moraju biti ostvareni zajedno da bismo ih smatrali potpuno uspješnima.

Nema smisla pobjeđivati pobjede radi, ako nam ona ne omogući ostvarivanje ostalih strateških ciljeva. Nema smisla ni dalje se razvijati razvoja radi, ako to ne doprinese pobjeđivanju i ne poveća održivost kluba.

Na kraju krajeva, tko bi želio klub čvrstih temelja koji ne pobjeđuje i ne razvija se ukorak s vremenom?

Strateška pitanja


ŠTO MORAMO UČINITI?Moramo stvoriti pobjedničku kulturu, koja će istovremeno biti i kultura razvoja i održivosti, uvijek imajući na umu da u Hajduku ne radimo stvari na način na koji to rade drugi, jer mi smo buntovnici!

Strateška pitanja


KAKO ĆEMO TO UČINITI?Postavit ćemo si za izazov ostvarenje najboljih mogućih rezultata u svakom aspektu života i rada, htjeti ćemo postati bolji danas nego što smo bili jučer i bolji sutra nego li smo to danas, i biti sigurni da što god da učinimo da bismo ostvarili prva dva cilja, uvijek se zapitamo:

...Hoće li zbog ovoga Hajduk živjeti vječno?
STRATEŠKA PODRUČJA UTJECAJA

KAKO POBJEĐIVATI U SVIM PODRUČJIMA KLUBA?

 • CILJEVI

  Moramo definirati ŠTO za nas jest, a što nije pobjeda

 • FILOZOFIJA

  Moramo definirati KAKO bismo željeli pobjeđivati

 • REGRUTIRANJE

  Moramo imati NAJBOLJE MOGUĆE talente

 • VODSTVO

  Moramo se organizirati tako da DJELUJEMO KAO TIM

 • PODRŠKA

  Moramo osigurati potrebna SREDSTVA I ALATE
STRATEŠKA PODRUČJA UTJECAJA

KAKO RAZVITI SVA PODRUČJA KLUBA?

 • STRUČNOST

  Moramo proširiti postojeće ZNANJE

 • OBRAZOVANJE

  Moramo moći slobodno razmišljati i promicati želju za UČENJEM

 • KREATIVNOST

  Moramo dopustiti ljudima da razvijaju neuobičajena rješenja

 • ODGOVORNOST

  Moramo svojim ljudima olakšati preuzimanje inicijative

 • KPU

  Moramo postaviti objektivne relevantne POKAZATELJE USPJEŠNOSTI
STRATEŠKA PODRUČJA UTJECAJA

KAKO U SVIM PODRUČJIMA KLUBA MOŽEMO BITI ODRŽIVI?

 • OPREZNOST

  Moramo znati kako ćemo podmiriti svoje financijske obveze

 • TRANSPARENTNOST

  Moramo moći jasno objasniti sve svoje planove i radnje

 • ULAGANJE

  Moramo stvoriti strateške izvore sredstava kako bismo pojačali svoju operativnu bazu

 • DUGOROČNO PLANIRANJE

  Moramo oprezno razmotriti buduće rizike i izazove

 • GRAĐANSKA ODGOVORNOST

  Moramo djelovati u skladu s Hajdukovim položajem u društvuPOSLJEDICE IMPLEMENTACIJE


Strateški plan


Strateški plan nije tu da bi pružio potpunu autokartu s detaljnim uputama kako doći od točke A do točke B sa svim skretanjima i zaustavljanjima. Treba postaviti cilj i odrediti parametre prema kojima će se putovanje odvijati.

Hajdukov STRATEŠKI PLAN pomoći će klubu i onim koji ga vole da bolje razumiju što klub želi postići, i kako to postići u širem smislu.

Prepoznaje ključne izazove s kojima će se organizacija morati sljedećih godina susresti željela ona to ili ne, te će voditi razvoj održivog Hajduka, kontinuirano spremnog za pobjedu.

I najvažnije, biti će Hajdukovo sidro u svim olujama i omogućiti klubu da stigne na željeno odredište!POSLJEDICE IMPLEMENTACIJE


CILJNI REZULTATI IZVJEŠĆA ZA 2020.

POSLJEDICE IMPLEMENTACIJE


CILJNI REZULTATI IZVJEŠĆA ZA 2025.

POSLJEDICE IMPLEMENTACIJE

JAKE STRANE, IZAZOVI, RIZICI


Jake strane • Pobjednička tradicija i naslijeđe
 • Prepoznatljiva, jedinstvena, bogata višedimenzionalna povijest kluba
 • Organizirano, motivirano i mobilizirano navijačko tijelo koje nikad ne odustaje
 • Tradicionalno značajan izvor nogometnog talenta na području Dalmacije
 • Dominantan položaj u Splitu, Dalmaciji i širem području dalmatinske obale
 • Velik broj navijača na području cijele Hrvatske
 • Značajan broj navijača na području Balkana
 • Značajan broj navijača među hrvatskom poslovnom, političkom i kulturnom elitom
 • Velika hrvatska dijaspora u SAD-u, Kanadi, Njemačkoj ili Australiji
 • Kultni karakter
 • Kultni stadion
 • Kultni igrači i treneri iz prošlosti

Izazovi • Očekivanja navijača
 • Uključenost navijača
 • Dugotrajni manjak sportskih dostignuća u novijoj povijesti
 • Kontrola i utjecaj najodanijih navijača
 • Smanjuje se izvor nogometnog talenta
 • Nedostatak natjecanja u Splitu, Dalmaciji i širem području dalmatinske obale
 • Niska razina uključenosti simpatizera u Hrvatskoj
 • Gubitak položaja na Balkanu zbog izostanka uspjeha
 • Centraliziranost gospodarskog, političkog i kulturnog života u Hrvatskoj
 • Nepovezanost s dijasporom
 • Zastarjeli stadion i loši uvjeti objekata za treninge
 • Nejednaka kvaliteta zaposlenika
 • Gubitak kredibiliteta bivših klupskih legendi i nepostojanje nove generacije legendi

Rizici • Manjak vremena
 • Manjak kontinuiteta
 • Manjak usredotočenosti
 • Manjak financijskih sredstava
 • Manjak kredibiliteta
 • Manjak autentičnosti
 • Manjak komunikacije
 • Manjak transparentnosti
 • Manjak znanja
 • Manjak ljudskog kapitala
 • Manjak ideja
 • Manjak kreativnosti
 • Manjak sreće
 • Pomaže
  POBJEDITI
 • Pomaže
  RAZVOJU
 • Pomaže
  ODRŽIVOSTI

POSLJEDICE IMPLEMENTACIJE

Unutarnje prednosti

 • omogućuje nam da se vratimo korak unatrag i sagledamo cjelokupnu sliku
 • dopušta ponovnu analizu poslovnog modela i preispitivanje "vječnih istina"
 • pomaže preraspodjeli sredstava kako bi se optimizirala izvedba i rezultat
 • podupire pozitivnu promjenu u strukturi organizacije
 • sprječava da klub zastrani od ciljeva zbog razmišljanja pojedinaca
 • osigurava kontinuitet temeljen na postavljenim vrijednostima i definiranim strateškim ciljevima
 • omogućava bolje razumijevanje postupaka vodstva kluba njegovim članovima i dionicima
 • nudi opipljivu i sveopće prihvaćenu zaštitu klubu u neizvjesnim vremenima
 • okuplja umove vođa, upravitelja, osoblja i navijača
 • promiče zajedničko holističko razmišljanje
 • navodi organizaciju da objasni razlog zbog kojeg postoji
 • usmjerena je na ključna pitanja identiteta i vrijednosti
 • podupire racionalno i odgovorno planiranje unutar organizacije
 • otkriva vođe unutar organizacije koji su sposobni uvesti promjenu
 • omogućuje zajedničko razumijevanje problema i stvaranje timskog mentaliteta
 • rješava strukturalne izazove unutar organizacije
POSLJEDICE IMPLEMENTACIJE

VANJSKE PREDNOSTI


Što će dobiti dionici?

 • Članovi i Naš Hajduk: Transparentnost, održivost, veća sportska dostignuća, razvoj kluba
 • Navijači: Veća sportska dostignuća, bolje uvjete praćenja utakmica
 • Simpatizeri: Veća sportska dostignuća, ponos klubom
 • Grad Split: Transparentnost, održivost, poboljšanje kontakta sa zajednicom, uspješnu organizaciju
 • Torcida: Transparentnost, veća sportska dostignuća, ponos klubom
 • Poslovna zajednica: Transparentnost, bolje poslovne prilike
 • Lokalna civilna zajednica: Održivost, poboljšanje kontakta sa zajednicom, poboljšana korporativna društvena odgovornost
 • Lokalni sportski klubovi: Održivost, poboljšanje kontakta sa zajednicom, pouzdanog partnera
 • Lokalne obrazovne ustanove: Poboljšanje kontakta sa zajednicom, više prilika za stjecanje znanja, prilike za provođenje istraživanja
 • Mediji: Transparentnost, veća sportska dostignuća
 • Sportski djelatnici: Veća sportska dostignuća, više prilika za stjecanje znanja
 • Djelatnici izvan sporta: Ponos klubom, više prilika za stjecanje znanja
 • Vodstvo kluba: Održivost, veća sportska dostignuća
 • Igrači: Veća sportska dostignuća, više prilika za stjecanje znanja
 • Obitelji igrača: Poboljšanje kontakta sa zajednicom, više prilika za stjecanje znanja
 • Bivši igrači: Poboljšanje kontakta sa zajednicom, ponos klubom, transparentnost

POSLOVNE AKTIVNOSTI


STRATEŠKA PODRUČJA UTJECAJA: PRAKTIČNI KORACI • Praktično gledano, tri su čimbenika modernog nogometnog kluba: Sport, Poslovanje i Zajednica. Sport i Zajednica čine identitet kluba, a Poslovanje nije cilj sam za sebe: funkcionalno je i služi kao izvor sredstava za druga dva cilja, a to se ne smije zaboraviti.


STRATEŠKI PUT

DUGOROČNI POSLOVNI PUTy


 • KRITIČNI PROBLEM
 • 10-GODIŠNJI CILJ
 • KOJI STRATEŠKI CILJEVI SU POKRIVENI?
 • KAKO IH OSTVARITI?
 • Stabilnost proračuna
 • Poslovati sa samoodrživim proračunom i ulagati u prilike za razvoj
 • Razvijati se
  Biti održivi
 • Povećati komercijalne prihode; razviti aspekte strateškog ulaganja; optimizirati troškove; uvesti kulturu odgovornog/održivog budžetiranja, procjene i upravljanja rizikom
 • Stadionski objekti
 • Imati najbolje moguće stadionske objekte
 • Razvijati se
  Biti održivi
 • Preurediti Poljud u skladu s modernim standardima ili izgraditi novi stadion
 • Prostori za treniranje
 • Imati najbolje moguće prostore za treniranje
 • Pobjeđivati
  Razvijati se
  Biti održivi
 • Izgraditi nove prostore za treniranje

POSLJEDICE IMPLEMENTACIJE

Izvori


Sa stajališta financijskih sredstava, sportski cilj regularnog natjecanja za domaći naslov, a pogotovo regularnog sudjelovanja u grupnim fazama kontinentalnih klupskih natjecanja zahtijeva dva osnovna uvjeta:

Da bi bila zadovoljena, oba uvjeta, a pogotovo prvi, zahtijevaju veću količinu financijskih sredstava.POSLJEDICE IMPLEMENTACIJE

FINANCIJSKA SREDSTVA


Kako sada stvari stoje, da bi klub bio među 50 najboljih klubova UEFA-e potreban je proračun veći od 200 milijuna EUR. Brojka pada na oko 120 milijuna EUR za 31.-50. mjesta na ljestvici.

Imajući u vidu UEFA-inu prosječnu stopu rasta europskog nogometa od 9.3%, za 10 će godina prosječan budžet vrhunskog europskog nogometnog kluba morati iznositi oko 300 milijuna EUR. S druge strane, dva najmanja kluba u najboljih 50 europskih klubova imaju budžete od 10 i 15 milijuna EUR, što znači da će za 10 godina morati zarađivati 24, odnosno 35 milijuna EUR.

Pod pretpostavkom da pristupni okvir europskih natjecanja ostane sličan dosadašnjem, radi se o ostvarivom cilju kojem Hajduk dugoročno može težiti.

Kako bi uspješno postigao svoj strateški cilj pobjeđivanja, Hajduk će morati razviti svoj poslovni model tako da može ponuditi ovakvu razinu budžeta svom nogometnom odjeljenju na održiv način, što znači da bi troškovi morali biti u ravnoteži s prihodima, te da nema dugova kojim se podmiruju operativni troškovi.VODSTVO KLUBA I DJELOVANJE


STRATEŠKI ZADATAK

 • Strateški je zadatak kluba osigurati da svi odjeli Hajduka prođu racionalan, analitički i kontinuirani proces i razmatranja što svaki od tri strateška cilja znači za njegovo poslovanje, kao i za svakog pojedinca povezanog s Hajdukom, kako bi znali što treba napraviti da se ciljevi ostvare.

 • Igrač prve momčadi ima drukčije ciljeve od inženjera održavanja stadiona ili marketinškog stručnjaka, ali sva tri igraju ulogu u sveukupnoj pobjedi. Glavni zadatak vodstva kluba je da sva tri znaju što, zašto i kako to moraju raditi, da im omoguće sredstva kako bi ostvarili cilj, bilo da se radi o boljim metodama treniranja, boljoj opremi za šišanje trave ili većem budžetu za marketing.STRATEŠKI PUT

DUGOROČNI VODSTVENI PUT


 • KRITIČNI PROBLEM
 • 10-GODIŠNJI CILJ
 • KOJI STRATEŠKI CILJEVI SU POKRIVENI?
 • KAKO IH OSTVARITI?
 • Identitet Hajduka
 • Igrati, raditi i živjeti u skladu s Hajdukovom filozofijom
 • Pobjeđivati
  Razvijati
  Biti održiv
 • Razviti identitet kluba i sastavnice filozofije tako da odgovaraju operativnim zahtjevima
 • Vlasnička struktura
 • Imati stabilnu i učinkovitu vlasničku strukturu koja može zadovoljiti dugoročne potrebe Hajduka
 • Pobjeđivati
  Razvijati
  Biti održiv
 • Koristiti provediv mehanizam vlasništva navijača za klub i razviti strukturu dioničara u skladu s njime
 • Upravljačka struktura
 • Imati stabilnu i učinkovitu upravljačku strukturu koja može zadovoljiti srednjoročne potrebe Hajduka
 • Pobjeđivati
  Razvijati
  Biti održiv
 • Poboljšati trenutačnu upravljačku strukturu kako bi se omogućile bolje uzajamne provjere

AKTIVNOSTI ZAJEDNICE


Jedinstveni i neuništivi duh Kaliterne i Torcide, Ivića i Poljuda, buntovnika i predvodnika živi vječno!

 • Prepoznavanje intrinzične vrijednosti ljudi, ključnog čimbenika uspješnosti za primjenu strateškog plana je angažiranost oko pojedinaca iz cijelog spektra okoline kluba, unutar i izvan organizacije.

 • Ljudima koji se poistovjećuju s Hajdukom i imaju sposobnost voditi, biti inovativni i ostvariti željene rezultate mora biti pružena prilika da se povežu sa strateškim planom, da postanu njegovi čuvari koji će ga pomoći primijeniti, ulagati u njega energiju i povratne informacije, pružiti mu održivost i dokazati da je Hajduk više od nogometnog kluba.


STRATEŠKI PUT

DUGOROČNI PUT ZA SURADNJU SA ZAJEDNICOM


 • KRITIČNI PROBLEM
 • 10-GODIŠNJI CILJ
 • KOJI STRATEŠKI CILJEVI SU POKRIVENI?
 • KAKO IH OSTVARITI?
 • Odnosi s dionicima
 • Učiniti od Hajduka integrativnu i razvojnu silu svih zajednica koje ga okružuju
 • Pobjeđivati
  Biti održivi
 • Razviti organizirane mehanizme za uključenje dionika iz svih ključnih grupa; razviti Hajdukove hubove; organizirati odjel posvećen zajednici unutar kluba, primijeniti integrirani sustav upravljanja odnosima s klijentima
 • Domaće nogometno okruženje
 • Igrati u sportski i ekonomski konkurentnoj domaćoj ligi u Hrvatskoj
 • Pobjeđivati
  Razvijati se
 • Omogućiti promjenu hrvatskog nogometa stvaranjem transparentnog, poštenog i demokratskog sustava
 • Međunarodno nogometno okruženje
 • Zaslužiti priliku za postizanje kontinuirane konkurentnosti na europskoj razini
 • Pobjeđivati
  Biti održivi
 • Stvoriti dovoljno jaku momčad i vodstvo kluba da odgovore na zahtjeve europskih natjecanja

STRATEŠKO RJEŠENJE

OKVIR UPRAVLJANJA TEMELJEN NA VRIJEDNOSTIMA


Transformacija Kluba


Korjenita promjena zahtijeva da jake strane zajednice, strukture, procesi administrativnih usluga budu učinkoviti i poboljšaju interne usluge kako bi bili podrška operativnim rezultatima.

Klub može povećati vrijednost svog djelovanja kroz transformacijske programe koji će postići opipljive rezultate za organizaciju i zajednicu. Transformacija je kontinuirana evolucija i usklađenost klupske strategije i financijskih ciljeva, sportske izvedbe, radnog, funkcionalnog i modela ljudskih resursa, kao i sposobnosti da se prilagodi vanjskim uvjetima koji se uvijek mijenjaju.

STRATEŠKO RJEŠENJE

OKVIR UPRAVLJANJA TEMELJEN NA VRIJEDNOSTIMA


Razvijanje strateških hubova


Strateški pristup holističkom razvoju kluba podrazumijeva da Hajduk bude i da ga se razvije u središnji hub za glavna područja aktivnosti: tri temeljna stupa - Sport, Poslovanje i Zajednica, i tri glavna razvojna puta - , Inovativnost i Vodstvo.

Hubovi će biti ključni integracijski i interakcijski inkubatori za razmjenu između kluba i okoline, omogućujući uspješan transfer ideja, vještina, energije i sredstava, i omogućujući da uloga kluba nadiđe ulogu pukog pružatelja sportske zabave. Učvrstit će vezu između kluba i svih potencijalnih bliskih dionika i dopustiti klubu da uvijek predvodi svojim znanjem na područjima od strateške važnosti za njegovu dugoročnu održivost i rast.

STRATEŠKA RJEŠENJA

HAJDUKOVI HUBOVI


Hajduk ima jedinstven položaj u Splitu i Dalmaciji, što mu omogućuje da ujedinjuje, kao velika sila s kojom se poistovjećuju oni koji tu žive, šire svoje znanje, utjecaj i moć, te da bude stvarni izvor potreba i ideja za razvoj sportske, i ostalih s njome povezanih industrija, uključujući medicinsku, građevnu, turističku, medijsku itd… • KLUB


  Potrebe
  Know-how
  Sredstva
  Umrežavanje
  Infrastruktura
  Ljudski resursi
  Ideje
  Prilike za primjenu
  Usredotočenost na razvoj
  Imidž Hajduka

 • HUB


  Sinteza
  istraživanje
  Razvoj
  Inovacija
  Utjecaj
  Osobni razvoj
  Potvrda
  Upravljanje projektom
  Prestiž stručnosti


 • OKOLINA


  Potrebe
  Know-how
  Sredstva
  Umrežavanje
  Infrastruktura
  Ljudski resursi
  Ideje
  Prilike za primjenu
  Veće tržište
  Asocijacija na imidž drugih brendovaSTRATEŠKA RJEŠENJA

HAJDUKOVI HUBOVI


PUT ZNANJAKlupske aktivnosti dotiču se mnogih područja znanja. potrebno je razvijati Interno znanje kako bi operativci kluba u ovim područjima ostvarili bolje rezultate, i kako bi u isto vrijeme klub bio pokretač razvoja znanja: kao voditelj eksperimenta i kao priznata točka fokusa koja zahvaljujući jedinstvenom položaju može ujediniti sport, posao, akademske i političke svjetove kako bi se ostvarili optimalni dalekosežni rezultati. Hajduk mora težiti tome da postane ključna nevladina platforma za razvoj obrazovanja i znanja.

PUT INOVACIJENogometna je industrija tradicionalno konzervativna. Jednostavan primjer ovoga je postojanost zakona nogometne igre koji opstaju već više od stoljeća. Tehnološki gledano, igra zaostaje za drugim sportovima, i kao korisnik, i kao sredstvo razvoja.

PUT VODSTVAKoncept vodstva lako se prepoznaje i komentira, ali ga je teško definirati i razumjeti. Iako ne postoji definitivna sveobuhvatna teorija kojom možemo objasniti vodstvo, u slučaju nogometne industrije naglasak na vodstvu i vođama u pravilu se odnosi na igrače na terenu, koji su u središtu pozornosti, i naviknuti na to da se procjenjuju njihove sposobnosti vođe.

Kao i u drugim životnim situacija, čini se da je najbolja mjera dobrog vodstva…uspjeh. Hajduk mora težiti tome da postane ključni vođa i da svoje glavne interese poveže i razvije u platformu.
POSLJEDICE IMPLEMENTACIJE


Nogometni su klubovi jedinstvene institucije jer je mnogo ljudi koji nisu unutar same institucije, a kojima je jako stalo do onoga što se s klubom događa. Ovo je velika prednost, ali i odgovornost s kojom se vodstvo kluba mora nositi.

Znanje, entuzijazam i integritet svih pojedinaca uključenih u proces odredit će uspjeh strategije i njezinu primjenu.

Ljudi Hajduka omogućit će mu da ponovno ojača i započne novo časno razdoblje u povijesti kluba.


STRATEŠKA RJEŠENJA

HAJDUKOVI HUBOVI


STRATEŠKA RJEŠENJA

HAJDUKOVI HUBOVI


Djelujući na trima putovima, hubove će klub organizirati koristeći vlastita sredstva i objekte, uz vanjsku potporu i partnerstvo s ključnim dionicima. Imenovani projekt menađer morat će nadgledati svaki hub u ime kluba, i služiti kao središnja kontaktna točka. Klub će omogućiti objekte, odigrati vodeću ulogu u određivanju rasporeda za rad hubova, i igrat će aktivnu ulogu u potrazi za izvorima sredstava, koji mogu biti unutarnji ili vanjski.


POSLJEDICE IMPLEMENTACIJE

RADNA ZAJEDNICA

Mapa novih odnosa

SPORTSKE AKTIVNOSTI


STRATEŠKI ZADACI

 • Kakav bi trebao biti odnos između vodstva kluba i nogometnog odjeljenja?

 • Jedna je stvar jasna: uz rastuću složenost procesa koji se odvijaju unutar nogometnog odjeljenja, i uz povećane razine utjecaja koje sportske odluke imaju na život nogometnog kluba, više vodstvo kluba mora jasno uključiti nogometne vođe u procese odlučivanja, i mora moći provjeriti izvedbu na temelju višestranog pristupa koji bi trebao značajno nadilaziti jasnu aritmetiku pobjeda i poraza prvog tima. .STRATEŠKI PUT

DUGOROČNI PUT ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI


 • KRITIČNI PROBLEM
 • 10-GODIŠNJI CILJ
 • KOJI STRATEŠKI CILJEVI SU POKRIVENI?
 • KAKO IH OSTVARITI?
 • Ljudski resursi
 • Kontinuirano privlačiti i zadržavati potrebnu kvalitetu i razinu ljudi u svim područjima kluba
 • Pobjeđivati
  Razvijati se
  Biti održivi
 • Razviti procese informiranog angažiranja unutar kluba. Razviti sustave planiranja zamjena i transfera znanja
 • Proizvodni kapacitet
 • Pomoći ljudskim resursima kluba da što učinkovitije rade u svim uvjetima i prilikom svih izazova
 • Pobjeđivati
  Razvijati se
 • Razviti procese čvrstog upravljanja ljudskim resursima kroz jake motivacijske čimbenike i sustave procjene kvalitete izvedbe; stvoriti kulturu znanja; primijeniti integrirani ERP sustav; primijeniti međunarodne ISO i GRI standarde

SAŽETAK: UČINIMO TO!

NA KRAJU PROCESA IMPLEMENTACIJE, HAJDUK ĆE BITI TRANSFORMIRANA ORGANIZACIJA • Definiranog i lako prenosivog identiteta
 • Poslovat će odgovorno i transparentno na temelju čvrstih vrijednosti
 • Koristit će svu snagu svog ljudskog i društvenog potencijala
 • Stalno će težiti tome da postane bolji
 • Biti će prilagodljiv i fleksibilan
 • Postavljati trendove i biti inovativan
 • Logički će se pripremati, a rezultat ostvarivati sa žarom
 • Biti će usredotočen na postizanje rezultata
 • Biti će usredotočen na razvoj


 • A sve to kako sadašnje i buduće generacije ne bi morale samo slušati o slavnoj prošlosti, nego iskusiti kako se povijest kluba piše DANAS i SUTRA!


PRIORITETITEŠKO SE USREDOTOČITI NA MNOGE ISTOVREMENE STRATEŠKE POSTUPKE, ALI STVARI IMAJU I SVOJ PRIRODNI TIJEK ZA VRIJEME KOJEG ĆE ZAVRŠETAK ILI POČETAK JEDNOG PROCESA OMOGUĆITI DRUGOM DA ZAUZME NJEGOVO MJESTO I POSTANE USPJEŠNIJI:
 • VANJSKA PROJEKCIJA

  Filozofija igre; memorandum sporazuma s Gradom

 • UNUTARNJA PROJEKCIJA

  Metodologija treniranja; optimizacija financija; upravljanje ljudskim resursima; radna kultura

 • PROJEKCIJA MREŽE

  Hajdukovi hubovi; Zajednica; Poslovne i sportske savjetodavne grupe

 • PROJEKCIJA RASTA

  Mapa poslovnog rasta; rebrendiranje kluba; poboljšanje domaće lige

 • PROJEKCIJA INFRASTRUKTURE

  Projekti stadionskih objekata i prostora za treniranje; klupski uredi